Zaujímavosti festivalu…

  • HDST patria medzi najstaršie folklórne festivaly na Slovensku.

 • Podujatie malo zo začiatku názov Horehronské hry a bolo venované primárne deťom.
 • Amfiteáter (javisko a hľadisko) bol vybudovaný za necelé dva mesiace. Komplexnou rekonštrukciou a dostavbou prešiel v rokoch 1971, 1986 a 2009.
 • Obytné domy v Heľpe sa počas festivalu ozdobujú od prvého ročníka až po súčasnosť.
 • Prvé tri ročníky festivalu mali súťažný charakter.
 • Divadelné predstavenia sprevádzajú festival od druhého ročníka.
 • Krojovaný sprievod obcou bol súčasťou festivalu od prvého ročníka až po začiatok nového tisícročia.
 • V roku 1969 bola na festivale prvýkrát inštalovaná výstava heľpianskych krojov a výšiviek.
 • Tradičné slovenské špeciality sa verejnosti začali podávať od roku 1969.
 • Prvé vystúpenie poloprofesionálneho súboru Lúčnica sa uskutočnilo v roku 1969.
 • V roku 1970 prípravný výbor vypracoval prvý štatút festivalu.
 • Na 10. ročníku bol program festivalu prvýkrát rozložený na tri dni. Podobne to bolo aj počas ostatných jubilejných ročníkov, inak HDST trvali dva dni. Od roku 2000 festival trvá od piatka do nedele.
 • Dlhodobejšie dramaturgické koncepcie festivalu sa začali pripravovať od roku 1979. Súčasťou festivalu v rokoch 1991 – 2007 bol Eurofolklór, podujatie zahraničného scénického folklorizmu zaradené do medzinárodnej folklórnej festivalovej štruktúry CIOFF.
 • Autorom festivalovej zvučky je hudobný pedagóg prof. PhDr. Alexander Melicher, CSc.
 • Najdlhšie používaná vizuálna značka festivalu, ktorá bola súčasťou grafického riešenia propagačných materiálov, vznikla na základe diela výtvarníka Františka Liptáka.
 • Slávnostný komorný program v kostole bol medzi sprievodnými podujatiami festivalu prvýkrát uvedený v roku 2004.
 • Jedinečnosť festivalu spočíva vo viachlasnom horehronskom speve, ktorý v prirodzenej forme znie počas programov aj z hľadiska amfiteátra.
 • Festival sa od svojho založenia nekonal iba v roku 2020 z dôvodu pandémie koronavírusu.