• Pivnica

  • 24.06.2023

  • 16.00 h

Kangal

Kangal – ochranca stád

premietanie autorského dokumentárneho filmu

Ako zabrániť veľkým šelmám v páchaní škôd na hospodárskych zvieratách? Ako dosiahnuť rovnováhu medzi činnosťou človeka a životom divej zveri vo voľnej prírode? Pastierske strážne psy sa v celosvetovom meradle považujú za jednu z najúčinnejších ochrán stád hospodárskych zvierat, najmä počas pastvy v otvorenej krajine. Tým, že zabránia prístupu divej zveri k stádam a následným škodám, otvára sa možnosť lepšieho spolunažívania človeka a šeliem. Na území Slovenska je niekoľko oblastí s vysokou hustotou výskytu šeliem. Na jednom takomto mieste sa narodilo 11 šteniatok tureckého plemena Kangal. Počas jedného roka budeme sledovať život a výchovu malých kangalov – budúcich ochrancov stád.

Réžia: Tomáš Kršiak, Ivan Kršiak

  • Pivnica

  • 24.06.2023

  • 16.00 h

Kangal

Kangal – ochranca stád

premietanie autorského dokumentárneho filmu

Ako zabrániť veľkým šelmám v páchaní škôd na hospodárskych zvieratách? Ako dosiahnuť rovnováhu medzi činnosťou človeka a životom divej zveri vo voľnej prírode? Pastierske strážne psy sa v celosvetovom meradle považujú za jednu z najúčinnejších ochrán stád hospodárskych zvierat, najmä počas pastvy v otvorenej krajine. Tým, že zabránia prístupu divej zveri k stádam a následným škodám, otvára sa možnosť lepšieho spolunažívania človeka a šeliem. Na území Slovenska je niekoľko oblastí s vysokou hustotou výskytu šeliem. Na jednom takomto mieste sa narodilo 11 šteniatok tureckého plemena Kangal. Počas jedného roka budeme sledovať život a výchovu malých kangalov – budúcich ochrancov stád.

Réžia: Tomáš Kršiak, Ivan Kršiak